اطلاعات تماس
تلفن
۳۶۶۱۲۴۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۶۱۱۰۵۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۶۱۱۰۵۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
مشاور فروش ۹۱۲۹۵۷۹۲۵۲ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
تهران - مفتح جنوبی ، کوچه عطارد ، خیابان ملک الشعراء بهار پلاک 14 طبقه 4 واحد 5

دسته بندی محصولات بازرگانی تکنو صنعت پارسیان


دسته بندی محصولات بازرگانی تکنو صنعت پارسیان


محصولات پربازدید بازرگانی تکنو صنعت پارسیان


خروجی اخبار


لینک های مرتبط